Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN PENTADBIRAN DAN PENGIRING

Sebenarnya kumpulan ini dikhaskan kepada dua kakitangan di Unit Penguatkuasa dan membuat tugas penyeliaan. Di samping tugas penyeliaan, mereka juga membuat tugas-tugas pentadbiran yang lain serta membantu apabila tugas memerlukan khidmat mereka. Dua orang Penguatkuasa Rendah Gred (N9) menjalankan tugas-tugas ini. Selain dari tugas pengiring juruwang Majlis, tugas mereka ialah :
i) Jadual tugas bulanan anggota
ii) Laporan bulanan
iii) Mengatur operasi rampas/pemeriksaan, dll.

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Undang-undang]