Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN PERKHIDMATAN BANDAR, TAMAN & REKREASI

Seperti kumpulan pengurusan perniagaan, kumpulan ini diwujudkan selaras dengan pewujudan Bahagian Perkhidmatan Bandar dan Bahagian Taman dan Rekreasi Majlis. Kumpulan ini membantu dua bahagian tersebut dari segi penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Majlis yang bersangkutan dengannya. Aktiviti kumpulan ini adalah meliputi tindakan penguatkuasaaan ke atas perkara yang bersangkutan seperti berikut :
i) Pembuangan sampah
ii) Kebersihan tandas awam
iii) Projek-projek daripada kontraktor
iv) Kaki lima dan bahu jalan
v) Taman-taman awam dan taman permainan
vi) Taman perumahan
vii) Tanah lapang
viii) Penebangan pokok
ix) Kecurian/kerosakan serta salah guna

[Menu Utama][Latarelakang}[Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Undang-undang]