Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Perkhidmatan Kebersihan Bandar

PIAGAM PELANGGAN

  • Pemotongan rumput dan pembersihan longkang akan dilaksanakan tidak melebihi 20 hari bagi satu pusingan.

  • Pungutan sampah akan dilakukan 2 hari sekali.

Program Kitar semula bahan terbuang

Panduan Membuang Sampah dan Menjaga Kebersihan

Bahagian ini bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas berikut :

1. Pengurusan sisa-sisa pepejal
Kutipan dan pembuangan sampah sarap termasuk tapak pelupusan

1. Perkhidmatan Kebersihan
Pembersihan parit/longkang
Pemotongan rumput
Penyapuan jalan-jalan raya

3. Pembersihan Am
Kawalan lot kosong/kacauganggu
Kawalan vektor
Pembersihan alor/sungai
Kawalan tandas awam
Pemeriksaan O.C/ulasan pelan bangunan
Pembaikan kecil

Belakang   Depan

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian]