Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Kesihatan Awam

PIAGAM PELANGGAN

  • Keputusan permohonan lesen perniagaan bukan makanan akan diberikan dalam tempoh 8 minggu.

  • Keputusan permohonan lesen gunting rambut akan diberikan dalam tempoh 3 minggu.

  • Keputusan permohonan lesen pasar akan diberikan dalam tempoh 2 minggu.

Matlamat
Kehidupan Sihat Dan Berkualiti

Objektif

Panduan Undang-undang yang digunapakai

MAKLUMAT UNIT KAWALAN MUTU MAKANAN

Fungsi Bahagian
Belakang   Depan

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian]