Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Kewangan

PIAGAM PELANGGAN

  • Bayaran balik deposit akan dibuat dalam tempoh 2 minggu.

  • Bayaran tuntutan-tuntutan lain akan dibuat dalam tempoh 4 minggu.

  • Pengeluaran borang pesanan akan dibuat dalam tempoh 2 minggu.

  • Bil-bil cukai pintu ( taksiran ) akan dikeluarkan pada awal setiap bulan pertama setiap penggal.

  • Maklumat mengenai cukai pintu ( taksiran ) boleh diperolehi dalam tempoh 15 minit.

OBJEKTIF
Mewujudkan pentadbiran dan pengurusan kewangan yang kemaskini, cepat, tepat dan bermutu tinggi di samping menyediakan kawalan-kawalan kewangan mengikut maksud-maksud yang dibenarkan oleh Akta Kerajaan Tempatan dan diterima umum bagi mengeluarkan penyata kewangan yang adil

Fungsi Bahagian Kewangan

Fungsi Unit Hasil

Fungsi Unit Tindakan Khas

Fungsi Unit Pembayaran

Fungsi Unit Akaun

Belakang   Depan

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian]