Make your own free website on Tripod.com

UNIT KAWALAN MUTU MAKANAN

Unit Kawalan Mutu Makanan telah diwujudkan di Majlis Perbandaran Kota Setar pada bulan Februari 1987. Unit ini terletak di bawah Bahagian Kesihatan Awam. Tanggungjawab unit ini adalah untuk menyelaras dan merancang program kawalan mutu makanan di peringkat Majlis Perbandaran Kota Setar.

Aktiviti yang dijalankan adalah :

Di peringkat Majlis Perbandaran Kota Setar program ini dilaksanakan oleh Inspektor Kesihatan Unit Kawalan Mutu Makanan.

OBJEKTIF

AKTIVITI

(i)KAWALAN MAKANAN KELUARAN TEMPATAN

(ii)MENGAMBIL CONTOH-CONTOH MAKANAN

(ii)MENGAWAL PERLABELAN MAKANAN

(ii)MEMBERI KHIDMAT NASIHAT

KESALAHAN-KESALAHAN YANG BIASA BERLAKU DALAM PASARAN

(i)ASPEK BAHAYA KESIHATAN

(ii)ASPEK PENIPUAN

PANDUAN MEMBELI MAKANAN BEKALENG

(i)SEBELUM MEMBELI

Elak dari membeli makanan-makanan yang berkeadaan seperti:

(ii)SEBELUM MEMAKAN

Elak dari memakan makanan-makanan yang berkeadaan seperti :

APAKAH HAK ANDA SEBAGAI PENGGUNA

TINDAKAN

Sekiranya anda ingin membuat aduan, sila nyatakan butiran berikut :

CARA-CARA MELABEL PENANDAAN TARIKH

Tarikh akhir berkenaan dengan sesuatu bungkusan makanan hendaklah ditunjukkan mengikut salah satu bentuk berikut :
1) TARIKH AKHIR ATAU TH AKHIR
Contoh :
TARIKH AKHIR 31.12.97
TH AKHIR 31HB DIS. 1997

2) GUNA SEBELUM ATAU GUNA SBL
Contoh :
GUNA SEBELUM 31.12.97
GUNA SBL 31HB DIS. 1997

3) BAIK SEBELUM ATAU BAIK SBL
Contoh :
BAIK SEBELUM 31.12.97
BAIK SBL 31HB DIS. 1997

4) MAKAN SEBELUM ATAU MAKAN SBL
Contoh :
MAKAN SEBELUM 31.12.97
MAKAN SBL 31HB DIS. 1997

5) MINUM SEBELUM ATAU MINUM SBL
Contoh :
MINUM SEBELUM 31.12.97
MINUM SBL 31HB DIS. 1997

KEPERLUAN PERLABELAN PADA BUNGKUSAN MAKANAN

Belakang