Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Perancang Bandar

PIAGAM PELANGGAN

  • Keputusan kebenaran merancang untuk 4 unit kediaman dan ke bawah akan diberikan dalam tempoh 8 minggu.

  • Keputusan kebenaran merancang untuk kediaman melebihi 4 unit, perniagaan, kegunaan awam, keagamaan dan industri akan diberi dalam tempoh 12 minggu.

Diwujudkan pada tahun 1983 dengan seorang (1) Pegawai Perancang Bandar dan tiga (3) orang Juruteknik Perancang secara pinjaman daripada Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia . Tugas utama pada masa itu adalah untuk facilitate perlaksanaan beberapa projek utama yang disyorkan di dalam Rancangan Struktur Kota Setar.

Bilangan staf pada tahun 1997 kini berjumlah 15 orang dengan pembahagian tugas kepada 4 unit utama iaitu :-

1) Unit Pelan Pembangunan / Projek Khas
2) Unit Kawalan Perancangan / GIS
3) Unit Projek
4) Unit Perkeranian

MATLAMAT DAN OBJEKTIF BAHAGIAN

Matlamat

Merancang dan mengawal pembangunan kawasan Perbandaran dengan mempertimbangkan sebaik mungkin aspek-aspek fizikal , sosial dan ekonomi sejajar dengan dasar Majlis dan Kerajaan Negeri serta menjalankan aktiviti - aktiviti perancangan selaras dengan Akta 172 (Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976).

Objektif

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

FUNGSI BAHAGIAN

UNIT PERANCANGAN PEMBANGUNAN
UNIT KAWALAN PERANCANGAN / GIS
UNIT PROJEK
UNIT PERKERANIAN

UNIT PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Lihat atas

UNIT KAWALAN PERANCANGAN / GIS

Unit ini merancang dan mengawal kegunaan tanah supaya lebih berkesan dan sistematik berpandukan kepada dasar-dasar Rancangan Struktur Kota Setar, Kerajaan Negeri dan MPKS. Unit ini bertanggungjawab memproses perkara-perkara berikut :-

Lihat atas

UNIT PROJEK

Lihat atas

UNIT PERKERANIAN

Lihat atas

PRESTASI BAHAGIAN (1996/1997)

RANCANGAN PEMBANGUNAN

KAWALAN PERANCANGAN / GIS


PERMOHONANLULUS TOLAK
Bilangan113 18 15
Jumlah Unit4,671 8741,323

UNIT PROJEK

a) Y.B Dato'Haji Abdullah Hasnan b. Kamaruddin. ( Projek Pengindahan dan Kebersihan )
b) Y.A.B Menteri Besar Kedah. ( Projek-Projek Khas )

Akta yang digunapakai

Belakang   Depan

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian]