Make your own free website on Tripod.com

Unit Pendakwaan/Penggubalan

Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir(N6) yang memegang jawatan sebagai Pegawai Pendakwa/Penggubal. Oleh kerana kekurangan staf, unit ini dibantu oleh kakitangan dari Unit Pentadbiran Bahagian Undang-undang.

Aktiviti Utama
Aktiviti utama unit ini ialah menjalankan pendakwaan serta mengendalikan kes-kes yang melibatkan Majlis.
Aktiviti lain termasuklah menyemak, mengkaji, merangka dan menggubal undang-undang untuk kegunaan Majlis.
Menyediakan kertas pengaduan.
Menyediakan kertas pertuduhan.
Menyediakan kertas saman.
Mendaftarkan kes di mahkamah.
Penyeliaan kertas saman mahkamah serta waran tangkap.

Belakang   Depan