Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN PENGURUSAN PERNIAGAAN

Kumpulan ini diwujudkan selaras dengan pewujudan Bahagian Pengurusan Perniagaan Majlis. Tugas utama kumpulan ini ialah membantu bahagian ini dari segi penguatkuasaaan peraturan yang bersangkutan dengan perlesenan dan kebersihan premis makanan. Aktiviti kumpulan ini melibatkan tindakan penguatkuasaan ke atas perkara-perkara seperti berikut :

i) Penjaja termasuklah penjaja roda tiga dagangan, van, motosikal, basikal dan penjaja statik.
ii) Roda tiga dagangan (barangan).
iii) Beca.
iv) Penarik.
v) Permit sementara.
vi) Sewa petak/gerai/bangunan.
vii) Lesen setol.
viii) Kilang dan gudang makanan.
ix) Kedai kopi/makanan.

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Undang-undang]