Make your own free website on Tripod.com
Unit Perparitan

Unit Perparitan adalah merupakan salah satu adripada unit-unit di Bahagian Kemajuan yang memainkan peranan bagi melaksanakan sebahagian dari fungsi-fungsi utama Bahagian Kemajuan dalam mencapai objektif bahagian tersebut.

Senarai Aktiviti Unit Perparitan

1. Menyelesaikan masalah banjir kilat
2. Menguruskan kerja membina dan menyelenggara projek perparitan
3. Memastikan pengaliran air longkang dapat mengalir dengan lancar
4. Menaiktaraf parit tanah dengan membina parit konkrit yang besar di luar kawasan tebatan banjir Jabatan Pengairan dan Saliran
5. Membina parit infrastruktur di kawasan perumahan
6. Membina parit sekunder serta menyambungkannya dengan trunk drain
7. Membuat semakan dan ulasan ke atas permohonan kelulusan pelan parit dan jalan daripada Bahagian Bangunan
8. Menjalankan pemeriksaan parit dan jalan untuk tujuan mengembalikan wang pertaruhan kepada pemaju

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Kemajuan]