Make your own free website on Tripod.com
Unit Pentadbiran

Menjalankan kerja-kerja pentadbiran am seperti hal-hal yang berkaitan dengan pekerja-pekerja Taman & Rekreasi, mengurus cuti pekerja, kursus dan lawatan, mengendalikan perjalanan fail-fail Bahagian, fail Mesyuarat Bahagian, menjawab surat menyurat dan lain-lain.


[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Taman & Rekreasi]