Make your own free website on Tripod.com
Unit Kecil Kajian/Rekabentuk

1. Penyediaan pelan untuk rancangan dan rekabentuk landskap
2. Penyediaan pelan konsep dan master plan
3. Penyediaan pelan data untuk pameran
4. Penyediaan pelan rekabentuk untuk upacara landskap
5. Penyediaan pelan bantuan rekabentuk landskap untuk agensi lain
6. Menjalankan inventori/membuat ukuran terperinci untuk tapak projek


[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Taman & Rekreasi]