Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN TEMPAT LETAK KERETA (TLK)

Kumpulan TLK ini menjalankan tugas utama menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perletakkan kenderaan di dalam kawasan Majlis. Aktiviti di bawah kumpulan ini hanya ada dua iaitu tindakan penguatkuasaan ke atas perkara-perkara berikut :
i) Tempat letak kereta bermeter
ii) Tempat letak kereta tidak bermeter
Kumpulan ini adalah kumpulan yang terbanyak sekali mengeluarkan notis kompaun setiap bulan. Malah bayaran kompaun TLK merupakan sebahagian daripada sumber pendapatan Majlis.

Belakang

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Undang-undang]