Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Bangunan

PIAGAM PELANGGAN

  • Kelulusan pelan bangunan akan diberikan dalam tempoh 12 minggu.

  • Kelulusan pelan jalan & parit, pembentungan, kerja tanah akan diberikan dalam tempoh 9 minggu.

  • Pengeluaran sijil layak menduduki bangunan ( CFO ) akan dibuat dalam tempoh 4 minggu.

  • Kelulusan pelan kerja-kerja pembaikan, pindaan atau tambahan bangunan akan diberikan dalam tempoh 2 minggu.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN

Bahagian Bangunan dibahagikan kepada 3 unit :

Pada masa ini Bahagian Bangunan dianggotai oleh :

Jawatan jumud yang perlu diisi semula

Senarai Tugas Jurutera Bangunan

Fungsi Unit Pembangunan Baru

Fungsi Unit Kawalan Bangunan

Fungsi Utama Unit Pentadbiran/Perkeranian

Belakang   Depan

[Menu Utama][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian]