Make your own free website on Tripod.com

SISTEM MAKLUMAT BAHAGIAN

Selamat Datang Ke Sistem Maklumat Bahagian-bahagian Perkhidmatan Majlis Perbandaran Kota Setar (MPKS)

Sila pilih menu anda

Sila baca panduan jika ada kemusykilan

Bahagian Perancang Bandar
Bahagian Kemajuan
Bahagian Sumber Maklumat
Bahagian Bangunan
Bahagian Undang-undang
Bahagian Pengurusan Perniagaan
Bahagian Perkhidmatan Kebersihan Bandar
Bahagian Kewangan
Bahagian Kesihatan Awam
Bahagian Penilaian
Bahagian Taman dan Rekreasi
Bahagian AmPANDUAN

  • Sistem ini dibina untuk kemudahan pengguna melihat maklumat berkenaan bahagian-bahagian dalam MPKS dan juga fungsi setiap bahagian tersebut.

[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran]