Make your own free website on Tripod.com
Unit Pembangunan

a) Projek Khas
1. Melaksanakan kerja-kerja landskap untuk projek-projek Majlis
2. Melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan pengurusan projek rekreasi
3. Mengawasi penanaman pokok-pokok teduhan untuk projek-projek perumahan
4. Mengawasi kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak swasta/kontraktor
5. Mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan lampu hiasan di taman-taman awam
6. Mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan alat-alat kemudahan (perabot bandar)

b) Penyelenggaraan Khas
1. Menjalankan kerja-kerkja pangkasan/trim pokok di dalam kawasan Majlis
2. Menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput
3. Menjalankan kerja-kerja penyiraman pokok-pokok Majlis
4. Menjalankan kerja-kerja pembajaan/kawalan serangga perosak
5. Menjalankan kerja-kerja mencuci pancutan air dan tempat khas
6. Melaksanakan kerja-kerja/mengambil tindakan ke atas aduan-aduan yang diterima

Taman Awam/Taman Perumahan

1. Mengawasi kerja-kerja menyelenggara di Taman Peringatan (Taman Jubli Perak)
2. Mengawasi kerjakerja penyelenggaraan di Taman Jubli (Menara Telekom)/Taman Merdeka
3. Mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan di Medan Bandar/Balai Nobat
4. Mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan di Taman Persisiran Sungai Kedah


[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Taman & Rekreasi]