Make your own free website on Tripod.com
Unit Semaian
a) Semaian Hiasan
1. Menjalankan kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran Majlis
2. Menjalankan kerja-kerja hiasan di Pejabat Majlis
3. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan stor Bahagian Taman & Rekreasi
4. Mengendalikan kerja-kerja pertukangan kecil Bahagian Taman & Rekreasi
5. Mengendalikan penyelidikan/kajian benih pokok baru
6. Mengendalikan kerja-kerja penjualan/sewaan pokok bunga
7. Mengendalikan kerja-kerja pembiakan pokok orkid
8. Bersedia untuk memberi bantuan khidmat nasihat kepada orang ramai
b) Semaian Pusat
1. Menjalankan kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran Majlis
2. Menjalankan kerja-kerja hiasan di Pejabat Majlis
3. Mengendalikan kerja-kerja pembiakan benih pokok Bahagian Taman & Rekreasi
4. Mengendalikan kerja-kerja penjualan/sewaan pokok bunga
5. Mengendalikan kerja-kerja pembiakan pokok annuals
6. Bersedia untuk memberi bantuan khidmat nasihat kepada orang ramai


[Menu Utama][Latarbelakang][Ahli Majlis][Pentadbiran][Menu Bahagian][Bahagian Taman & Rekreasi